Fresh Rice Noodles Made By Phillips Pasta Maker – Version 2Nguyên liệu: — 250 g bột gạo . — 150 g bột năng hay bột wheat starch. — 5 g Xanthan Gum . — 1 1/2 muỗng café muối. — 2 muỗng dầu ăn — 1 1/4 cups…

source

Reply